Societatea culturală Astra: preliminarii, parcurs, protagonişti

Necesitatea desacralizării Astrei şi a stabilirii rolului ei exact în istoria Transilvaniei, care nu a fost unul decisiv, a fost subliniat de D. Goţia încă în anii comunismului târziu. D. Goţia arată şi motivele pentru care cercetările consacrate Astrei au şi puncte slabe: nu au fost folosite documentele, dar nici nu au fost editate masive culegeri de acte ale asociaţiei.

În revista „Transilvania” procesele-verbale nu au fost publicate totdeauna integral, iar ele sînt prea puţine faţă de multitudinea celor emise. De aici erori, exagerări, interpretări greşite, dar mai ales multă frazeologie care se substituie studierii unor fonduri de arhivă. Acelaşi autor, într-un articol din 1985, subliniază că au fost puţin tratate secţiunile Astrei, muzeografia, precum şi relaţiile cu alte societăţi, rolul personalităţilor, mentalitatea conducerii şi mecanismul ei adesea greoi, iar pentru orientarea în materie lipseşte un studiu consacrat istoriografiei Astrei.

O adevărată inflaţie de articole au fost consacrate despărţămintelor Astrei, atât sub comunism, dar mai ales după 1990. Deşi se utilizeată de multe ori informaţii de arhivă, valoarea lor păleşte în unele situaţii la nivelul concluziilor. Pot fi adăugate volumele aniversare, dublate şi de numere întregi din revista „Transilvania” în noua sa serie, care surprind atmosfera în care a activat societatea transilvană. În analiza Astrei se acordă un mare rol existenţei unei specificităţi locale, transilvănene, susţinută de puternice stereotipii regionale, tributare uneori unui naţionalism prea apăsat exprimat. Astra rămâne societatea culturală despre care s-a scris cel mai mult în istoriografia română, iar majoritatea lucrărilor de sinteză fac referiri şi la ea, deşi uneori doar în treacăt şi reluând de la o lucrare la alta aceleaşi informaţii.

Articolul integral îl puteți citi în revista ASTRA nr. 1/2010.Vedeți punctele de distribuție ale revistei.

Daniel Nazare
Articol scris de Daniel Nazare
Vedeţi si alte articole scrise de Daniel Nazare
Powered By DT Author Box

Un comentariu

Lasă un comentariu

* Câmpuri obligatorii