Cuvânt de început

Catedrala Ortodoxă Sibiu. Octavian C. Smigelschi, Iisus Christos Pantocratorul („Luceafărul”, an V, nr. 2, ianuarie 1906, Budapesta).

Continuitatea şi apariţia îmbunătăţită a unei reviste de cultură ne determină pe fiecare să ne gândim la valorile spirituale, incluzând aici toate formele de manifestare ale culturii, la acele elemente care definesc modul de manifestare a culturii unui popor.
Nu există vreun neam care să nu fie purtătorul unei culturii proprii, după cum nu există vreo persoană umană, care să fie scoasă din arealul cultural-spiritual al neamului căruia îi aparţine. Când spunem aceasta, ne referim la o afirmaţie a Părintelui Dumitru Stăniloae, el însuşi fiu al meleagurilor braşovene, care spunea că: „Fiecare persoană umană îşi trage seva din neamul căruia îi aparţine, iar rădăcina neamurilor se află în ordinea metafizică a existenţei!”.
În această imposibilitate de a separa viaţa persoanei de cultura neamului căruia îi aparţine, apreciem reluarea publicaţiei braşovene „ASTRA” într-o nouă formulă, îmbunătăţire menită să reflecte într-un mod şi mai deplin problematica culturală şi artistică a vremurilor pe care le trăim.

Binecuvântăm întregul colectiv redacţional şi felicităm Consiliul Judeţean Braşov pentru susţinerea editării unei astfel de reviste, reper în multitudinea de titluri şi publicaţii ale vremii noastre.

† Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului

 Noua apariţie a „Astrei” îmi oferă prilejul să binecuvântez eforturile tuturor acelora care dau strălucire acestui for cultural şi să cer de la Dumnezeu să înmulţească prin el roadele de lumină în mijlocul poporului nostru.
Dorinţa să fim o singură naţiune s-a realizat, slavă Domnului, dar sunt mereu multe de făcut atât pentru „înaintarea literaturii române şi cultura poporului român” cum se exprimă statutele Astrei, cât şi pentru menţinerea unui simţ naţional care să fie capabil să identifice căile binelui comun şi să le urmeze cu abnega
ție şi stăruinţă, după exemplul marilor înaintaşi ai Astrei.
Să fie pe mai departe „Astra”, aşa cum spunea Timotei Cipariu, „un mijloc de a ne strânge şi mai tare şi a ne apropia şi mai mult prin legăturile culturii şi unităţii la care cu toţii suntem datori a conlucra din toate puterile”.
Cu binecuvântare,

† ÎPS Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit de Bucureşti

Niciun comentariu

Lasă un comentariu

* Câmpuri obligatorii