Steluţa Pestrea Suciu – Redactor asociat

Născută la 18 decembrie 1943, în Brad (judeţul Hunedoara).

Absolventă a Facultăţii de Filologie a Universităţii din Bucureşti, specialitatea română-franceză. Profesor de limba română la Braşov.

A publicat în Astra, Limbă şi literatură română, Revista de pedagogie, Caietele Blaga, precum şi în cotidiene locale peste 200 de articole de specialitate, cronici de carte şi teatru, interviuri cu personalităţi marcante ale vieţii literare şi artistice din ţară şi străinătate, prefeţe de carte. Prezenţe în volume colective de istorie literară locală. A susţinut la revista Astra, în perioada 2007-2009, rubrica lunară Restituiri, reluată şi în seria nouă a revistei.

Volume publicate

Cărţi didactice:Dicţionar de texte literare pentru clasele V – VIII (2000, coautor), Istoria literaturii române din perspectivă didactică. Dramaturgia (2002, coautor), Mari teme literare. Dicţionar-antologie de texte pentru clasa a IX-a (2002, coautor), Fănuş Neagu – Proză. Repere bibliografice, note, referinţe critice (2003), Dicţionar de personaje literare din proză şi dramaturgia românească pentru clasele IX – XII (2005, coautor).

Alte volume: Voci contemporane. Interviuri (2003), Histrionia. Dialoguri cu actorul Costache Babii (2005), Truditor prin pulberea de stele a scenei. Dialoguri cu actorul Dan Săndulescu (2006), Străzi, case, oameni din Braşov (2011), Valeria Căliman – Corespondenţă. Articole publicate în Gazeta Transilvaniei 1941-1944. Prefaţă şi note. (2013). Premiul Fundaţiei Culturale Magazin Istoric – I.C.Filitti

Comments are closed.