Rodica Ilie – Redactor asociat

Născută la Braşov, în 1974.

conferenţiar dr. la Departamentul de Literatură şi Studii Culturale al Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii „Transilvania“ din Braşov. Domeniile sale de interes sunt: Teoria Literaturii, Literatura Comparată, Teoria şi poetica avangardei, Imagologia, Retorica imaginii, Istoria mentalităţilor şi a ideilor.

Cărţi publicate:

Revoluţia codurilor culturale, identitate şi spirit european în literatura română a secolului XX, Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române, Bucureşti, 2013;
Fernando Pessoa – poetică şi autenticitate, Editura „Tracus Arte”, Bucureşti, 2011;
Manifestul literar. Poetici ale avangardei în spaţiul cultural romanic, Editura Universităţii „Transilvania”, Braşov, 2008;
Teoria literaturii: o practică a conceptelor teoriei literaturii, Editura Universităţii „Transilvania”, Braşov, 2008;
Poetica manifestului literar. Aspecte ale avangardei române, Editura Universităţii „Transilvania”, Braşov, 2007 – premiată de ALGCR;
Elemente de teorie a literaturii, Editura Universităţii „Transilvania”, Braşov, 2005;
Emil Brumaru – monografie, Editura „Aula”, Braşov, nominalizată în 2004 la premiile revistei „România literară”

Proiect:

Rodica Ilie a participat la proiectul enciclopedic Kindlers Literatur Lexikon, 3, 2009, cu un articol despre opera lirică a lui Emil Brumaru, Verlag J.B. Metzler GmbH şi este coautor la alte 11 volume de specialitate.

PUBLICISTICĂ:

A semnat până în prezent articole, recenzii şi studii în reviste precum „Arca”, Arad; „Caietele Echinox”, Cluj Napoca; „Cuvântul”, Bucureşti; „Euresis – Cahiers roumains d’études littéraires et culturelles”, Bucureşti; „Interlitteraria”, Tartu (Estonia); „Observator cultural”, Bucureşti; „Euphorion”, Sibiu; „Transilvania”, Sibiu; „Ţara Bârsei”, Braşov; „Vatra”, Târgu-Mureş.