Redacția

Dina Hrenciuc Pișcu – Redactor-sef

Citeşte mai mult ›

Cristina Palaș – Redactor, tehnoredactor

Citeşte mai mult ›

Rodica Ilie – Redactor asociat

Citeşte mai mult ›

Steluţa Pestrea Suciu – Redactor asociat

Citeşte mai mult ›

Dina Hrenciuc Pișcu – Redactor coordonator

Născută în Rădăuţi, judeţul Suceava, în 1958. STUDII: Liceul Teoretic Nr. 2, Rădăuţi, jud. Suceava, 1973-1977. Facultatea de Filologie, secţia română-franceză, Universitatea Bucureşti, 1978-1982. ACTIVITATE LITERARĂ: debut literar în cotidianul sucevean „Zori Noi”, în 1972. colaborări cu poezie şi proză în reviste literare din ţară: „Convorbiri literare”, „Cronica”, „Pagini bucovinene”, „Arca”, Vatra”, „Contrapunct”, „România literară” etc. publicistică în: „Bună Ziua, Braşov” (Braşov), „Crai Nou” (Suceava), „Europa” (Novi Sad). CĂRŢI PUBLICATE (Dina Hrenciuc): Cercuri albe, roman, Editura „Cartea Românească”, Bucureşti, 1984. Despărţire ratată, roman, Editura „Albatros”, Bucureşti, 1998. Pas în cerc, roman, Editura „Paralela 45”, Piteşti, 2001, premiul pentru proză al Filialei Braşov a USR. Maidanezii, proză, Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2012. LUCRĂRI DE SPECIALITATE (Dina Pişcu): Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” – monografie, Editura „Aula”, 2000 – premiul pentru cea mai bună lucrare de specialitate în volum acordat de ANBPR (Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România). Articole de specialitate în „Biblioteca”, „Biblioteca Bucureştilor” şi cotidienele braşovene. DESPRE CĂRŢILE PUBLICATE AU SCRIS: Alexandru George, Dorin Obreja, A. I. Brumaru, Zaharia Sângeorzan, Ioan Holban, Constantin Pricop, Doina Diaconu, Alex. Ştefănescu, M. I. Vlad, Onoriu Colăcel, Sorana Ichim, Constantin Arcu, Roxana Racaru, Nicolae Turtureanu – în: „România literară”, „Convorbiri literare”, „Cronica”, „Bucovina literară”, „Cronica veche”, „Astra”, „Flacăra Iaşiului”, „SLAST” PREZENTĂ ÎN: Radu G. Ţeposu, Istoria tragică & grotescă a întunecatului deceniu literar nouă, Bucureşti, Ed. Eminescu, 1993; Ion Bogdan Lefter (coordonator), Scriitori români din anii 80-90, Piteşti, Editura „Paralela 45”, 2001; Marian Popa, Istoria de azi pe mâine a literaturii române, Bucureşti, Editura „Luceafărul”, 2002; Aurel Sasu, Dicţionarul biografic al literaturii romane, Editura „Paralela 45”, 2006; Ion Istrate (coordonator), Dicţionarul cronologic al romanului românesc (1990-2000), Ed. Academiei române, Bucureşti, 2011. MEMBRU: Uniunea Scriitorilor din România Citeşte mai mult ›

Bianca Medina Osnaga – Redactor, tehnoredactor

  (N.1959, 28 mai – D. 2015, 25 martie) Studii şi titluri: 1974-1978: Liceul Teoretic „Dr. Ioan Meşotă” – Braşov. 1978-1982: Facultatea de Filologie – Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca; specializarea limba şi literatura română – limba şi literatura franceză. 1986-1989: Şcoala Populară de Artă – Braşov (secţia grafică; clasa profesor Béla Klement). Doctorat în filologie – 2012.  N 28.05 1959 – D. 25.03.2015 Activitatea profesională: 1982-2000: profesor de limba şi literatura română şi limba franceză în învăţământul liceal; gradul didactic I – 1995 (Universitatea Bucureşti). 1990-2000: profesor metodist şi conducător ştiinţific de lucrări de gradul I (învăţători şi educatoare); preşedinte al Societăţii de Ştiinţe Filologice din România – Filiala Braşov; inspector școlar de specialitate la Inspectoratul Şcolar Judeţean – Braşov, profesor metodist în judeţul Braşov. 1999-2008: director general adjunct la Editura „Orator” – Bucureşti, apoi Braşov. Lucrări publicate: 1990-2013: peste 60 de prefețe și articole (recenzii, cronici de carte, profiluri de artişti plastici) în periodice din ţară şi din străinătate: „Atheneum” (Vancouver); „România literară” – Bucureşti; „Paideia” – Bucureşti; „Astra” – Braşov; „Gazeta de Transilvania” – Braşov; „Foaie pentru minte, inimă şi literatură” – Braşov;  „Transilvania Expres” – Braşov; „Corespondenţe” – Braşov; „Corona” – Braşov ş.a.; vernisări de expoziții de artă plastică. carte de autor – Nuvela fantastică românească (Eminescu, Voiculescu, Eliade), Braşov, Editura „Orientul Latin”, 1997. 14 cărţi în colaborare (istorii literare, ANTOLOGII, DICŢIONARE), dintre care: Istoria didactică a literaturii române, coordonator: Gh. Crăciun, Braşov,  Editura „Magister”, 1999. Literatură. Antologie pentru clasa a IX-a, Bucureşti, Editura „Orator”, 1999. Dicţionar de termeni literari, cu aplicaţii, Bucureşti, Editura „Orator”, 2000. Istoria literaturii române pentru elevi şi profesori, coordonator: Gh. Crăciun, Chişinău, Editura „Cartier”, 2004. Limba şi literatura română pentru bacalaureat şi admitere, coordonatori: Nicolae Manolescu, Gh. Crăciun, Mircea Moţ, Florin Şindrilaru, Piteşti, Editura „Paralela 45” – vol. I-II, 2004. Poezia românească: Antologie de texte comentate şi aprecieri critice,  coordonatorii ediţiei Cezar Boghici, Gabriela Dinu, Florin Şindrilaru, Piteşti, Editura „Paralela 45”, 2006, Colecţia ... Citeşte mai mult ›

Cristina Palaș – Redactor, tehnoredactor

Citeşte mai mult ›

Rodica Ilie – Redactor asociat

Născută la Braşov, în 1974. conferenţiar dr. la Departamentul de Literatură şi Studii Culturale al Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii „Transilvania“ din Braşov. Domeniile sale de interes sunt: Teoria Literaturii, Literatura Comparată, Teoria şi poetica avangardei, Imagologia, Retorica imaginii, Istoria mentalităţilor şi a ideilor. Cărţi publicate: Revoluţia codurilor culturale, identitate şi spirit european în literatura română a secolului XX, Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române, Bucureşti, 2013; Fernando Pessoa – poetică şi autenticitate, Editura „Tracus Arte”, Bucureşti, 2011; Manifestul literar. Poetici ale avangardei în spaţiul cultural romanic, Editura Universităţii „Transilvania”, Braşov, 2008; Teoria literaturii: o practică a conceptelor teoriei literaturii, Editura Universităţii „Transilvania”, Braşov, 2008; Poetica manifestului literar. Aspecte ale avangardei române, Editura Universităţii „Transilvania”, Braşov, 2007 – premiată de ALGCR; Elemente de teorie a literaturii, Editura Universităţii „Transilvania”, Braşov, 2005; Emil Brumaru – monografie, Editura „Aula”, Braşov, nominalizată în 2004 la premiile revistei „România literară” Proiect: Rodica Ilie a participat la proiectul enciclopedic Kindlers Literatur Lexikon, 3, 2009, cu un articol despre opera lirică a lui Emil Brumaru, Verlag J.B. Metzler GmbH şi este coautor la alte 11 volume de specialitate. PUBLICISTICĂ: A semnat până în prezent articole, recenzii şi studii în reviste precum „Arca”, Arad; „Caietele Echinox”, Cluj Napoca; „Cuvântul”, Bucureşti; „Euresis – Cahiers roumains d’études littéraires et culturelles”, Bucureşti; „Interlitteraria”, Tartu (Estonia); „Observator cultural”, Bucureşti; „Euphorion”, Sibiu; „Transilvania”, Sibiu; „Ţara Bârsei”, Braşov; „Vatra”, Târgu-Mureş. Citeşte mai mult ›

Bianca Medina Osnaga – Redactor, tehnoredactor

Citeşte mai mult ›