Nicolae Stoie și Brașovul literar

Titu Popescu

Steaua, anul LXVII, nr. 10 (816), octombrie 2016

Pentru cei care ne interesăm, cît de cît, de mişcarea literară a Braşovului, numele scriitorului Nicolae Stoie se impune ca o evidenţă, fiind primul care ne vine în minte, cu o aceeaşi valoare localizantă, încît numele oraşului şi cel al scriitorului sunt interşanjabile, se luminează reciproc. Şi aceasta nu din considerente extraestetice (am fost colegi de facultate, participam la cenacluri literare improvizate în sălile de cursuri şi seminarii), ci fiindcă el se găseşte viu implicat în toate manifestările literare care se petrec la poalele Tîmpei.

Din aceste motive, cartea lui recentă, Astra 50. Etapele unui parcurs sinuos reconstituite din interior (Biblioteca judeţeană „George Bariţiu”, 2016) trezeşte un interes aparte, tocmai fiindcă lucrurile sunt văzute „din interior”, deci în cunoştinţă de cauză, sunt aduse argumentele diferitelor întîmplări, la care a participat ca un factor activ, deschis spre înţelegerea lor. La revista Astra s-a dovedit a fi un glas autorizat al mişcării literare braşovene. A fost redactor şi redactor-şef, a luat parte la şedinţele cenaclurilor literare, a întreţinut relaţii cordiale cu ceilalţi condeieri braşoveni, cu cei din alte oraşe ale ţării. Noi, foştii lui colegi de facultate, cînd ne gîndim la el, avem clar în minte debutul lui literar, consistent şi afirmat pe spaţii generoase în Tribuna clujeană, fervoarea cu care întreţinea dorinţele noastre de afirmare, ale începătorilor.

Aşadar, este cel mai îndreptăţit să radiografieze „din interior” Astrele braşovene (într-o vreme, apăreau două – sau trei? – reviste, concomitent şi cu acelaşi titlu, cu grupele lor de simpatizanţi/colaboratori neagreîndu-se şi atacîndu-se reciproc). Ca urmare, o face cu un ochi deschis spre bucătăria redacţională, de unde ne dă, nouă, lectorilor, amănunte picante despre viaţa de zi cu zi, despre întîmplări intime ale celor care se perindau pe-acolo. Despre Astra „de bază”, sumarul inseriază cîteva capitole semnificative: etapa 1966-1973, experimentul memorabil al Astrei literare, etapa 1981- 1989 şi tranziţia de mai apoi, Astra după 2010. Fac deliciul unei lecturi scrîşnite cele spuse de autor în capitolul „Astra în ochiul invizibil al securităţii” şi al unei lecturi destinse imaginile fotografice ale Astrei. Excursul bilanţier se rotunjeşte cu „Bibliografia” dată şi cu „Indicele de nume”.

Nicolae Stoie, Astra 50. Etapele unui parcurs sinuos reconstituite din interior, Brașov, Biblioteca judeţeană „George Bariţiu”, 2016